Dovolenka 16.9.2022

Akútne a neodkladné stavy- vyšetrenie na pohotovosti.